Въпрос: Как е правилно: мълчелив или мълчалив

Отговор: Правописът на думата е мълчалив

Официален правописен речник (2012), с. 388.