Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише думата екопътека

Отговор: Думата екопътека се пише слято, тъй като е сложно съществително име, в което първата съставка  пояснява втората и представлява съкратено прилагателно име (срв. екологична пътека). 

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.