Въпрос: Слято, полуслято или разделно се пише прилагателното правопропорционален

Отговор: Думата правопропорционален се пише слято, тъй като е сложно прилагателно име с подчинена и главна основа, което е образувано от словосъчетание от прилагателно и съществително име (срв.: права пропорционалност). 

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.