Въпрос: Как е правилно да се членува думата пик в изречението Отмина пикът на грипа?

Отговор: В изречението Отмина пикът на грипа думата пик трябва да се членува с пълен член. Тя е подлог в изречението, т.е. може да се замени с местоимението той: Отмина той.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.