Въпрос: Къде освен пред че има запетая в изречението: Юстиниан Велики разбра, че единственият начин тези населения да бъдат приобщени към Империята, е чрез Църквата?  

Отговор: Освен пред че в изречението: Юстиниан Велики разбра, че единственият начин тези населения да бъдат приобщени към Империята, е чрез Църквата има запетая и след думата Империята, тъй като там е краят на простото изречение тези населения да бъдат приобщени към Империята, което е разположено между частите на друго просто изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 88.2.