Катедрата по български език при Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” имат удоволствието да Ви поканят на четвъртата сбирка на Форума „Българска граматика”.

Темата на дискусията е: Интердисциплинарността в изследванията на българския език.

Срещата ще се състои на 26 октомври 2017 г., четвъртък, от 10:00 до 12:30 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в Големия салон на Института за български език при Българската академия на науките на бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17.

Програма:

  • 10.00 – 12.30: Акад. Михаил Виденов- Социолингвистиката и нейното приложение за изследване на съвременния български език.
    Проф. Енчо Герганов- Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарни изследвания на езика
    Проф. Мила Вълчанова- Компоненти на езиковата компетентност и тяхното изследване по експериментален път
  • 12.30 – 14.00: Почивка
  • 14.00 – 16.00: Дискусия