Тема: „Динамика на синтактичните идеи на границата на две столетия“.

Форумът се организира за пета поредна година. През 2018 година организатори са Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Време и място на провеждане: 18 октомври 2018 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 17:00 ч., София, Институт за български език при БАН, Голям салон. Форумът може да продължи и на 19 октомври 2018 г. (петък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 17:00 ч.

Ще бъдат разгледани проблеми, свързани с описанието на синтактични структури в българския език и изследванията на съвременните синтактични теории.
Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:
 • Какви са задачите, предизвикателствата и очакваните резултати от модерния синтаксис?
 • Къде е границата между традиционния и модерния синтаксис и при какви случаи следва единият да се предпочете вместо другия? Фокусът ще бъде предимно върху синтактична проблематика, но наред с това ще се засягат морфологични и семантични въпроси, свързани със синтаксиса. Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за мястото на синтаксиса в езиковедските изследвания.

 • Каним Ви да се включите с изказване в дискусията, свързано с общата проблематика на Форума през 2018 година, като подадете резюме (не по-кратко от 3600 и не по-дълго от 7200 знака) в pdf формат.
  Заявките за участие ще бъдат анонимно рецензирани до 10 октомври 2018 година.
  Срокът за представяне на материалите за отпечатване е 10 ноември, а изискванията за тяхното оформяне следват изискванията на сп. „Български език“.
  За първи път Форумът ще бъде съпътстван от изложбата „Синтактични дървета – картини на мисълта“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.
  За въпроси – forum@ibl.bas.bg .

  Програма:
  18 октомври 2018 година
 • 10:00 – 12:30
  Проф. Ивелина Савова (Шуменски университет): Синтаксис и хиперсинтаксис
  Проф. Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет): Граматични категории в структурата на подчиненото изречение: контекстово изместване и реинтерпретация в български
  Проф. Светла Коева (Институт за български език): Типология на (рестриктивните и нерестриктивните) подчинени изречения в български
  Проф. Йовка Тишева (Софийски университет): Означаване на синтактични отношения в простото изречение: предложни и именни фрази
  Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет): Българската синтактична традиция и синтактичният анализ през 21. век
 • 12.30 – 14.00 Обедна почивка
 • 14:00 – 17:00 Дискусионна сесия
 • 19 октомври 2018 година
 • 10:00 – 12:30 Дискусионна сесия
 • 12.30 – 14.00 Обедна почивка
 • 14:00 – 17:00 Дискусионна сесия