EN
Начало » В медиите » Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика

Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика

Основната цел на проекта е развитието на научния потенциал в България в областта на математическата логика, информатиката и компютърната лингвистика чрез осигуряване на мотивация и подкрепа на докторанти, млади учени, специализанти и постдокторанти за пълноценна реализация в България по съвременни направления, в които у нас има остра нужда от млади специалисти.

RBE

Единствената БГ система за превод между 7 езика работи офлайн на GSM-и: BGNOW | БНР | 24 часа | КРОСС

Наши учени учат компютрите да разбират български език: Кмета

Пресконференция за развитието на компютърната лингвистика: Economic.bg

По-добри от Google Translate: Култура

Български софтуер за превод работи офлайн на смартфони: TechNews

Правим двойник на Гугъл преводач: Монитор

БГ система за превод между 7 езика работи офлайн на GSM-и: Труд