EN
Начало » Конкурси » Текущи » Kонкурс за академичната длъжност „главен асистент“

Kонкурс за академичната длъжност „главен асистент“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява  конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност „Общо и сравнително езикознание (българска етимология)“ за нуждите на Секцията за българска етимология, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02 до 19.10.2016 г.