EN
Начало » Конкурси » Минали » Конкурс за професор

Конкурс за професор

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за професор по професионално направление 2.1. Филология за нуждите на Кирило-Методиевския научен център, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 103 от 23.ХІІ.2011 г.). Документи – в Кирило-Методиевския научен център, София, ул. „Московска“ 13, тел. 02/987-02-61.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ от 23.12.2011 г., брой 103

Материалите на кандидатите са достъпни на сайта на Кирило-Методиевския научен център.

начало