Служба „Езикови справки и консултации"Национална служба с половинвековна история, която се поддържа от Секция за съвременен български език.

На телефон 0900-12-230 (за стационарни телефони на Vivacom) и телефон 0879 66 83 63 от 9 до 17 часа всеки работен ден може да получите компетентна информация по въпроси на:

  • правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
  • значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите;
  • правилното оформяне на различни видове документи;
  • практическа помощ при редактиране на текстове с различен характер;
  • практическа помощ при изучаването на български език в училище;
  • енциклопедични справки.

Службата осигурява писмени консултации и изработва езикови експертизи, необходими за дейността на различни институции, фирми, медии, издателски къщи, частни лица, както и за уреждането на съдебни спорове.


Адрес за кореспонденция:

      Институт за български език,
      Служба „Езикови справки и консултации”,
      бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17,
      София 1113

На Вашите въпроси отговарят висококвалифицирани специалисти, сред които са авторите на нормативния “Нов правописен речник”, на справочници за правопис, правоговор и пунктуация и на многобройни научни изследвания в областта на съвременния български език.

Нашите услуги се ползват от: държавни институции, Парламент, Министерски съвет, министерства, Комисия по европейска интеграция, eлектронни и печатни медии, фирми и рекламни агенции правораздавателни институции, издателства, общини, частни лица