EN
Начало » МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2015

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“ 2015

Тържествено честване на 73-ата годишнина от основаването на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН, 14 май 2015 г. от 10 часа в Големия салон на сградата на Българската академия на науките.
Програмата на честването включва:
10:15 Обща снимка на настоящи и бивши членове и сътрудници на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” пред сградата на Българската академия на науките
10:30 – 10:45 Слово на директора на Института проф. д-р Светла Коева
10:45 – 11:00 Поздравления
11:00 – 12:30 Научна сесия
12:30 Коктейл

ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА СЕСИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 73-АТА ГОДИШНИНА НА ИНСТИТУТА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН” – БАН
14 май 2015 г.

11:00 – 11:30 проф. Карел Олива: Internet Language Handbook
11:30 – 12:00 проф. Дан Туфиш: Data Hunger and Language Technologies – a Dream Coming True
12:00 – 12:30 проф. Хетил Ро Хауге: В защита на неформалната проза