EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Написаното остава. Пиши правилно!

Написаното остава. Пиши правилно!

Проектът „Написаното остава. Пиши правилно!“ обхваща всички звена на Института за български език и си поставя за цел да подкрепя правилната употреба на българския език и повишаването на грамотността и езиковата компетентност сред българите.

Проектът е финансиран в рамките на дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС No 347, т. 5.

Срок: април 2017 г. – декември 2017 г.

Ръководител: проф. д-р Светла Коева

Участници: гл. ас. д-р Ат. Атанасова, гл. ас. д-р Ил. Гаравалова, гл. ас. д-р Ил. Кунева, гл. ас. д-р К. Мичева-Пейчева, гл. ас. д-р М. Тодорова, гл. ас. д-р М. Влахова-Ангелова, гл. ас. д-р М. Михайлова-Паланска, гл. ас. д-р М. Томов, гл. ас. д-р Св. Лесева, гл. ас. д-р Цв. Георгиева, ас. В. Стефанова, ас. К. Ушева, ас. Кр. Фучеджиева, ас. Л. Микова, ас. М. Абаджиева-Йорданова, Д. Христов, Кр. Петрова, М. Ялъмов, Т. Кръстева.