EN
Начало » Научна дейност » Издания » Поредица „Българско езикознание”

Поредица „Българско езикознание”

Поредицата „Българско езикознание” (от 1995 г.) е наследник на поредицата „Известия на Института за български език” (1951-1985). Съдържа научни студии, посветени на българския език (съвременно състояние, история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици), които поради своя обем не могат да бъдат включени в езиковедски списания или да излязат като отделни книги. Част от томовете са тематично профилирани.

 

 

БЪЛГАРСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ Т.1
Проблеми на граматичната система на българския език.
Съставител: Валентин Станков ; Ред. Елена Георгиева и др.
София, АИ “М. Дринов”, 1995, 370 с.

 

 

БЪЛГАРСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ Т.2
Прагматика на текста
Съставител: Стефана Димитрова
София, АИ “М. Дринов”, 2001, 376 с.

 

 

БЪЛГАРСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ Т.3
Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография
Съставител: Веса Кювлиева-Мишайкова
София, АИ “М. Дринов”, 2002, 460 с.

 

 

БЪЛГАРСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ Т.4
Когнитивна граматика на българския и френския език – описание и формализация
Ред. кол.: Й. Пенчев, Юл. Балтова, Св. Коева, Р. Влахова, Й. Тишева
София, АИ “М. Дринов”, 2004, 306 с.