EN
Начало » Новини » Научна сесия, посветена на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев, и тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

Научна сесия, посветена на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев, и тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

Akad.Vl.GeorgievНа 16 февруари 2018 г. от 10:00 до 15:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките ще се проведе научна сесия по повод 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев. В научната сесия ще вземат участие учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. С програмата на научната сесия можете да се запознаете тук.

В рамките на научната сесия ще се проведе и тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. Събитието е организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките и Националния дарителски фонд „13 века България“. Наградите ще бъдат връчени от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Иванов Георгиев – виден български учен, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в областта на езикознанието.

След възобновяването на връчването на наградата с нея са удостоени трудове на бележити български езиковеди. През 2014 г. беше присъдена награда за колективен труд по езикознание на колектив от учени за труда „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“. През 2015 г. наградата беше връчена на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“. През 2017 г. – на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова за труда „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“.