EN
Начало » Обяви » ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 2015

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН – София обявява процедура за подбор на финансов контрольор.
Изискванията към кандидатите са:
Висше икономическо образование и професионален опит не по-малко от пет години.
Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
1. По документи.
2. Събеседване.
Необходими документи за участие в процедурата са:
- за първи етап: автобиография;
- за втори етап: заявление (свободен текст), заверено от кандидата за вярност с оригинала копие от диплома за висше образование, документи за трудов стаж и други документи по преценка на кандидата.
Краен срок за подаване на документите за първия етап до 12.10.2015 г., 17:00 часа.
Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.
Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочения от тях имейл.