ДЕКРИМИНАЛИЗЊРАНЕ ср. Юрид. Отгл. същ. от де­к­ри­ми­на­ли­зи­рам и от де­к­ри­ми­на­ли­зи­рам се; де­к­ри­ми­на­ли­за­ция.