ДИЛАТЂЦИЯ, мн. ня­ма, ж. Спец. Уве­ли­ча­ва­не на обе­ма на те­ла­та при на­г­ря­ва­не.

— Лат. dilatatio.