ЛЀСНОПРЕНОСЍМ, -а, -о, мн. -и, прил. Който може да се пренася без особени затруднения. Противоп. труднопреносим. Леснопреносим апарат. Леснопреносими съоръжения.