МАНЕКЀН м. 1. Човешка фигура в естествена големина, направена от специална материя или дърво, която се използва в магазини, музеи и др. за показване на различни модели дрехи. От едната страна на витрината беше сложен манекен за мъжки дрехи. Г. Райчев, Избр. съч. II, 180. Те [жените] извъртаха непрекъснато очи към витрините, суетяха се и гледаха жадно. Зад светлите стъкла манекени, наметнати с пъстри материи и в кожени палта, сякаш ги канеха да си побъбрят. П. Вежинов, ДВ, 43. Имаше на витрината кожени якета, пуловери, манекени, облечени в модни костюми от истинска вълна. А. Гуляшки, ЗР, 155. В родната къща на Иван Вазов .. Зад стъклената преграда, край двете стени, върху дървени пейки, седяха по турски, пиеха кафето и дърпаха от чибуци четири манекени от героите на Вазов: Иванчо Йотата, Кара Язът, Хаджи Смион и Хаджи Бошнак. ОФ, 1950, бр. 1807, 4. // Спец. Фигура с форма на човешки торс, която служи за пробване на дрехи по време на ушиването им. Първо се очертават линиите на ръкавните извивки. Това се извършва по-лесно на манекена. Т. Кръстев и др., ТГДО, 155. Внезапно се завърна, като мъкнеше под мишницата си черен и изпокъсан шивашки манекен. Трябва да го облечем! каза той късо. П. Вежинов, НС, 6. // Човешка фигура, която се използва за различни цели като заместник на живи хора. Бяха извършени два последни контролни полета .. При това в креслото на пилота беше поставен манекен. РД, 1961, бр. 116, 2.

2. Лице със стройна фигура, което облича дрехи, за да демонстрира нови модели на изложба на облекло, на ревю и под. Чух един другар да разказва как отишли при него с ходатайство да назначи като манекен в модна къща дребничка на ръст, почти гърбава жена. Л. Стефанова, ВД, 89. Тя влезе в хола, но не седна веднага, а се разходи с походка на манекен, за да бъдат правилно оценени фигурата ѝ и новият ѝ тоалет. Ст. Христозова, ДТСВ, 63. Няколко манекени показват най-новото в модата за пролетния сезон. Δ Облича се като манекен.

— От хол. mannekijn 'човече' през фр. mannequin.