ПРОДУЦЀНТ м. Лице, което организира и обикн. финансира създаването на филм, театрална постановка, представление, концерт и под. Темпераментът ѝ допада на телевизионните продуценти, тя има свое шоу в телевизията. ЖнТ, 2007, бр. 37 [еа]. Бизнесмен, авиатор, филмов продуцент, той е бил абсолютен егоист и саможивец. П, 2005, бр. 6 [еа]. Надявам се, че след около десет години ще имам своя собствена филмова компания и ще мога да пиша сценарии и да бъда продуцент. П, 2003, бр. 24 [еа].

– От нем. Produzent.