ШАБЛО̀Н м. (нем.). 1. Спец. Специална форма, калъп и пр. за еднообразно масово производство на нещо.

2. Лист хартия с изрязани фигури, който служи за слагане на шарки по стени.

3. Прен. Неодобр. Установен, изтъркан образец, на който сляпо се подражава, когато се твори, създава нещо. Пише по шаблон.