УСЛУ̀ГА ж. Действие, чрез което се оказва помощ или се принася полза на някого. Когато Ганка отидеше в общината, писарите се надпревариха да ѝ правят услуги. Йовков.

Мечешка услуга (разг.) — услуга с лоши последици за този, комуто се прави; лоша услуга. На вашите услуги съм (разг.) — готов съм да изпълня разпореждането, желанието ви.