ХЕКТОЛЍТЪР, мн. -три, м. Мярка за вместимост, равна на 100 литра.