EN
Начало » Сътрудници

Сътрудници

проф. д-р Диана Георгиева Благоева-Стефанова

 

e-mail: diablag@mail.bg; сл.тел. 02 979-29-48; каб. 501

 

 

проф. д-р Сия Борисова Колковска

 

e-mail: sia_btb@yahoo.com; сл.тел. 02 979-29-48; каб. 501

 

 

гл. ас. Валентин Георгиев Занев

 

e-mail: zanev@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-48; каб. 501 

 

 

гл. ас. д-р Ванина Иванова Сумрова

 

e-mail: primma@mail.bg; сл.тел. 02 979-29-48; каб. 501

 

 

гл. ас. д-р Цветелина Николова Георгиева

 

e-mail: cveti.g@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-57; каб. 502

 

 

гл. ас. д-р Надежда Спасова Костова

 

e-mail: nadddja@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-46; каб. 514

 

 

гл. ас. д-р Велислава Райкова Стойкова

 

e-mail: vstoykova@yahoo.com; сл.тел. 02 979-29-45; каб. 517

 

 

гл. ас. д-р Атанаска Николова Атанасова

 

e-mail: nassi_n@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-57; каб. 502

 

 

ас. Димитър Колев Колев

 

e-mail: dimitar_kolev87@abv.bg; сл.тел. 02 979-29-46; каб. 514