EN
Начало » Структура » Информационeн център за български език

Информационeн център за български език

Основна задача на Информационния център за български език е да осигури разпространяването на информация за българския език и българското езикознание, да подпомага осъществяването на научни контакти и сътрудничество в тази област с оглед ролята и приноса на българския език в европейската цивилизация, както и най-актуалните проблеми на съвременното му състояние, общи международни изследвания и проекти. Специално внимание се отделя на включването и успешно участие на ИБЕ в европейските програми за научно сътрудничество и проекти.

 

 

СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА:

  • Приемен офис по направление “Международни проекти и сътрудничество”.
  •  Библиотека, в която се пазят редки и изключително ценни издания, специализирани сбирки от старопечатни издания, атласи, фотокопия; микрофилми; речници и различни други профили.
  •  Научна информация. Центърът изготвя библиография на цялата научна езиковедска литература, публикувана в българския периодичен печа
  •  Редакции на двете научни издания на ИБЕ, които представят последните постижения на българската лингвистика – сп. “Български език” и сп. “Балканско езикознание”.