EN
Начало » Структура » Ономастика » Сътрудници » ас. Кристина Иванова Петрова

ас. Кристина Иванова Петрова

Информация

Асистент

Секция по ономастика

Служебен телефон:02/979 29 51

Имейл: k.petrova@ibl.bas.bg

Научни интереси:

  • ономастика
  • антропонимия
  • топонимия
  • етимология

Образование и опит

Образование и опит

2007-2012 г. – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, Филологически факултет, Магистър по специалност „Славянска филология със сръбски и хърватски език“

2012-2013 г. – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, Филологически факултет, Магистър по специалност „Журналистика и масмедии“

2016 – 2019 – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, филолог-специалист в секция „Приложна ономастика“

2019 – до момента – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, асистент в секция „Ономастика“

2019 – до момента – Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”, редовен докторант в секция „Ономастика“

Научна дейност

Проекти

„Топонимията на Западна България – свидетелства за националната идентичност“ (2014 – 2017), Институт за български език, Българска академия на науките, участник в проекта

ТРАКИТЕ – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността. Подтема 8: „Следи от тракийския език в българската ономастика“ (2016 – 2019), Oбщоакадемичен и международен проект с участието на 21 института на БАН. Проектът е финансиран от частно дарение на БАН, участник в проекта.

„Написаното остава. Пиши правилно!“
Проектът е финансиран в рамките на дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС No 347, т. 5. (април 2017 г. – декември 2017 г., ръководител: проф. д-р Светла Коева)