EN
Начало » Новини » Тържествена научна сесия, посветена на 74-ата годишнина на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Тържествена научна сесия, посветена на 74-ата годишнина на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

На 12.05.2016 г. от 10:30 ч. в Големия салон на Българската академия на науките ще се проведе тържествената научна сесия в чест на 74-ата годишнина от основаването на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ –  БАН.

 

П Р О Г Р А М А

на Научната сесия

в чест на 74-ата годишнина на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките

 

12 май 2016 г.

 

10:30 – 10:50

Слово на директора на Института проф. Светла Коева

Награди и приветствия

 

10:50 – 11:20

Чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка – Многофункционалност и познавателен потенциал на диалектното

 

11:20 – 12:30

Доц. д-р Ана Кочева – Българският език на ново място по света

Доц. д-р Славка Керемидчиева – Общославянски лингвистичен атлас – българските фонетични материали

Доц. д-р Лучия Антонова-Василева – Изследване на българските диалекти на различни езикови равнища – Българските говори в Албания

Гл. ас. д-р Кирил Първанов – Исторически развой на глаголите за движение

Доц. д-р Лиляна Василева – Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник

 

Галерия