EN
Начало » Проекти » Текущи проекти » Участие на сътрудници на ИБЕ в проекти на други звена на БАН

Участие на сътрудници на ИБЕ в проекти на други звена на БАН

Проф. д-р А. Чолева-Димитрова, гл. ас. д-р М. Влахова, гл. ас. д.р Н. Данчева, Кр. Петрова, Кр. Коилов: Следи от тракийския език в българската ономастика – подтема 8 към проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивлизационни взаимодействия и наследство от древността“ (общоакадемичен и международен проект с участието на 25 института на БАН); ръководители на подтема 8: проф. д.и.н. Валерия Фол, чл.-кор. д.и.н. В. Николов; ръководител на екипа от Института за български език: проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Срок: май 2016 г. – май 2019 г.

Проф. д.ф.н. М. Цибранска-Костова: Молдовските антиеретически сборници от XVI в. (съвместно с представители на Института за исторически изследвания и КМНЦ), към проект „Светци, святи личности, управници, владетели. Книгите и властта на двата бряга на река Дунав през Средните векове“ (проект на БАН по ЕБР с Института за история „Николае Йорга“ към Румънската академия). Срок: 2015 – 2017.

Доц. д-р Ив. Карачорова: Песнивецът на цар Иван Александър – изследване и издание, към проект „Изследване и издание на писмени паметници от времето на цар Иван Александър“ (проект на КМНЦ). Срок: 2015 – 2017.

Доц. д-р М. Китанова: Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов. Реконструкция на идеите – проект на Института за литература при БАН, финансиран по договор с Фонд „Научни изследвания“, с ръководител проф. д.ф.н. Румяна Дамянова. Срок: 2017 – 2019.

Гл. ас. д-р Н. Николова: Езикова и етнокултурна интеграция на имигрантите в българското общество през ХХI в., към проект „Външни миграции в България, XIX – XXI в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“ (проект на Института за исторически изследвания). Срок: март 2015 г. – март 2018 г.

Гл. ас. д-р Симеон Стефанов: SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина – проект на Института за литература при БАН, финансиран по договор с Фонд „Научни изследвания“, с ръководител проф. д.ф.н. Анисава Милтенова. Срок: 2016 – 2017.