Превъплъщенията на думата математика

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Думата математика е с гръцки произход, μάθημα означава ‘знание’. През древността едно от най-важните знания било това за звездите и планетите, за мястото на Земята в Космоса. Затова математици всъщност били астролозите, наричани в старобългарската книжнина звездобройци, звездочетци, … Продължи

Думи, които трябва да научим наизуст

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова Знаем още от началното училище, че в редица случаи правописът на дадена дума може да се провери чрез нейна форма или чрез сродна дума. Чрез формите зъби, градът, таралежа сверяваме правописа на последната съгласна на съществителните в ед. … Продължи

За една неправилна употреба на предлог в

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера, взети от речта на български спортни журналисти, коментирали футболни мачове за радиослушатели: И топката е в играчите на „Царско село“; Сега топката е в Десподов; Но той загуби топката и … Продължи

Хайдутин и хайдук

Ваня Мичева В българския език съществуват две близки по форма думи: хайдутин и хайдук. Според Речника на българския език те имат по две значения: хайдутин 1. Истор. Народен закрилник и борец с оръжие в ръка срещу турските потисници през време … Продължи

Имената за прослава на Кирил и Методий

Марияна Цибранска-Костова Огромната почит на българите и на всички славянски народи съм светите братя Кирил и Методий е намерила изражение в множеството приложения към техните имена. Те са свети мъже и първосветци на Православната църква. Средновековните източници ги прославят като … Продължи

Паркинги или паркинзи?

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова В български език, както и в другите славянски езици, са съществували три смекчавания (наричат се палатализации), които променят съгласните к, г, х. Те са протекли на три етапа и са изчезнали с времето. Промяната на съгласните к, г, … Продължи

И за италианците умореният човек „стъпва с оловни крака“

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Любопитно е да се направи съпоставка между български и италиански фразеологизми с идентичен лексикален състав и значение, както и с близко метафорично значение. Тук по нестандартен начин ще представя няколко примера и от двата вида. Сред първия вид … Продължи

Още за образуванията с компонент е- в българския език

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Сия Колковска Навярно мнозина са забелязали интензивната поява в писмена реч на непривични за езика ни образувания с първа съставка е- от типа: е-здравеопазване, е-документ, е-вестник. Първоначално тези образувания проникват в българския като заемки от английски, където моделът е много … Продължи

Още за възможностите и колебанията при удвояването на предлозите В и С

публикувано в: Правопис | 0

Мария Тодорова Популярното правило, че предлозите в и с се удвояват писмено само пред думи, чийто изговор започва със звуковете [ф], [в], [с], [з], допуска изключения: 1) в поезията; и 2) при подчертаване значението на използвания предлог чрез поставяне на … Продължи

Красивите български думи

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Заглавието на този материал е достойно за цяла рубрика. Това е така, защото не бива да забравяме редица звучни думи с важно значение, които вече не са в активна употреба.Такива думи са любословие и любородие. Те са особено … Продължи

1 2 3 4 5 24