Чий интерес и чии интереси

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова Използвате ли местоимението чий и правите ли разлика между него и  местоимението кой? И двете са въпросителни, само че с първото питаме на кого принадлежи нещо. Не е все едно да кажем Кой джиесем е по-хубав? и Чий джиесем … Продължи

Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (II част)

Ванина Сумрова Като „контрапункт“ на изконните обръщения в езика ни от типа Стефане и Дарино, които се чуват все по-рядко, не отскоро и под чуждо влияние се появиха съкратени звателни форми със завършек -и: Мери, Цвети, Тони, Вики, Краси, повечето … Продължи

Тони срещу Антоне, Антон и Антоането, Антоанета (I част)

Ванина Сумрова Как се обръщат по име към вас хората? Със сигурност при някои не по един и същи начин. Това идва от наличието на различни форми, едни от които са остатъци от съществувалия в езика ни звателен падеж. Имената … Продължи

Географията – история на властта

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска Много думи, обозначаващи географски територии, са свързани с идеята за власт и завоевания. Формата на думата област е прозрачна: об- и власт. С нея на старобългарски е превеждан гръцкият термин епархия – област, управлявана от епарх (epi ‘над’ … Продължи

Това е една интересна работа, която… буди интерес

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев Случва се често, когато учим чужд език – на въпроса какво ще кажем за някой град, филм, роман и т.н., ние отговаряме „много е интересен“. Това е добре, защото упражняваме конструкция на чужд език, но с напредването ни … Продължи

Харесва ли ви новата министър?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Ванина Сумрова Ако мислите, че в заглавието има техническа грешка, не сте прави. В интернет можете да откриете не само това, но и други подобни словосъчетания (засега, слава богу, единични), които се появиха през последните години: тази министър; тази прокурор; … Продължи

Правила при официална кореспонденция. II част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,… Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е … Продължи

Правила при официална кореспонденция. I част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н. В тези случаи, когато длъжностите не са придружени от собствено име, те се … Продължи

Дигиталната революция и думите

публикувано в: Лексика | 0

Диава Благоева Възникването на нови технологии, устройства, сред­ства за комуникация неизбежно променя ежедневието ни и това е видно за всички нас. Дигиталната революция породи една нова реалност, един съвсем нов свят, който намира своята проекция и в езика и в … Продължи

Как речникът стана думотълкувач, или за словотворчеството през Възраждането

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Възраждането е периодът, когато се изгражда новобългарският книжовен език, като се формира неговият речников състав и се създават и утвърждават граматичните, лексикалните и правописните норми. Принос в книжовноезиковите процеси имат редица възрожденски дейци – писатели, автори на граматики, … Продължи

1 22 23 24 25 26 27