Има ли разлика между здравен и здравословен?

Надежда Костова В последно време се обръща голямо внимание на здравословния начин на живот на хората. Модно е да се говори за здравословни храни и за спазване на здравословна диета. В тези изрази прилагателното здравословен има значение ‘който се отразява … Продължи

Буква и с ударение в българския език

публикувано в: Правопис | 0

Марияна Цибранска-Костова Известно е, че за разлика от други езици съвремен­ният български правопис не притежава система от над­редни знаци. И все пак има едно изключение от тази за­кономерност. Става въпрос за графичния знак ѝ. С него се означават две граматични … Продължи

Каква е разликата между епидемичен и епидемиологичен?

Надежда Костова Борбата с новия коронавирус породи и езиков въпрос: епидемична или епидемиологична е обста­новката в страната и в света? Очевидно е, че двете думи са свързани с медицинския термин епидемия – ‘широко разпространение на заразна болест’. Обаче прилагателните имена … Продължи

За четенето между редовете и морфологията

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Гаравалова Четенето между редовете обикновено е приори­тет на литературата, защото художественият текст е по-многопластов и богат на смисли. Обратно, при един морфологичен анализ контекстът не играе ни­каква роля или поне така изглежда на пръв поглед. Думата жена във всички … Продължи

Случаят така че

публикувано в: Пунктуация | 0

Атанаска Атанасова Още от началното училище знаем, че пред някои съюзи (например че, но, а, ако и т.н.) се пише запетая. В по-горните класове знанията ни се задълбочават, в резултат на което научаваме, че в български има съюзи, които се … Продължи

За една диалектна особеност в речта ни

публикувано в: Граматика, Правоговор | 0

Георги Митринов Уважаеми читатели, обърнете внимание на следните няколко примера: Ей затова няма да спра да хвала слу­шателите; Трябва да помола колегите; Аз мисла да не се включвам в полемиката; Значи тебе не те канат; Докато не се появът собствениците. … Продължи

Удвоените съгласни т и н

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова Случва се да се сгреши правописът на думи, съдържащи удвоени (еднакви) съгласни, както и обратното – погрешно да се напише двойна вместо единична съгласна. Спирам се на примерите с двойно т и двойно н.Членуваната форма на съществителните имена … Продължи

Умните неща в живота ни

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева През последното десетилетие в живота ни се появиха много „умни“ неща. Става дума за уреди и устройства, които могат да извършват донякъде независими действия, съпоставими с тези на разумно същество. Иновациите в живота породиха иновации в езика. Появиха … Продължи

Смартчасовник или умен часовник?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска На всеки вероятно прави впечатление непрес­танната поява на все нови и нови заемки в нашия език, като тези засилени процеси на заемане осно­вателно пораждат известна тревога за чистотата и запазването на неговата национална специфика. Езикът обаче разполага с … Продължи

Толсистема, толуване – необходими или ненужни новообразувания?

Диана Благоева През последните години у нас е актуална темата за въвеж­дането на система за събиране на пътни такси. Във връзка с това навлязоха в употреба цяла серия нови думи като толсис­тема, толтакса, толучастък, толуправление, толпродукти. Структурният елемент тол– в … Продължи

1 5 6 7 8 9 10 11 25