За новата екзотична лексика

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Така наречената екзотична лексика включва думи и изрази от чужд произход, които означават реалии, характерни за други общества и култури и нетипични за родната действителност, например иглу, саронг, пагода, рикша. Като периферни елементи от речниковия състав, екзотизмите се … Продължи

Един тип сложни наречия

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова В книжовната и говоримата форма на съвременния български език се използват следните сложни наречия с първи елемент неясната от днешна гледна точка дума току: току-виж, току-речи, току-така, току-тъй, току-що. Те поставят често срещан правописен проблем и може да … Продължи

Сватба

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска   Обредът, с който се бележи образуването на ново семейство, се нарича сватба. Думата има индоевропейски произход и е свързана с притежател­ното местоимение свой. Същия произход имат и думите сват, сватя и сваха. Така чрез сватбата два рода … Продължи

Що за знаци са тризнаците?

публикувано в: Лексика, Словообразуване | 0

Диана Благоева   Всички знаем какво означава думата близнак. Какъв обаче е нейният произход? Според Българския етимологичен речник думата съдържа праславянския корен *blizn-, който е общ по произход с корена на думите близо, близък. Първоначалното значение на близнаци всъщност е … Продължи

Кой или кого?

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов Какво е общото и различното между следните примери: Познай кой ще дойде на вечеря у нас? Може би ти знаеш кой може да я свърши тая работа. Кажи кой да помоля да ми помогне? Тя се чудеше кой … Продължи

Какви хора – дяволи, вампири, змии, бухали …

публикувано в: Лексика | 0

Калина Мичева-Пейчева   В българския език съществуват поредица емоционални названия на лоши хора, които са обидни, защото оприличават човека на различни страшни същества или опасни животни. Така хитрите и лукавите често се наричат дявол и дяволица. А другото име на … Продължи

Влезна или вляза?

публикувано в: Без категория, Лексика | 0

Илияна Кунева   Често срещана грешка е употребата на формата влезна вместо книжовната форма на глагола от свършен вид вляза. В „Речник на българския език“ влезна присъства със стилистична бележка като разговорна форма, т.е. не би трябвало да се употребява … Продължи

Ке ме слушаш шо ти вревам!

публикувано в: Лексика | 0

Илияна Гаравалова   Основното, което научаваме в училище за българските диалекти, е, че тяхната употреба е абсолютно неуместна извън битовата сфера на общуване, а дори и там трябва да се избяг­ва, защото е белег за ниска образованост. По този начин … Продължи

За старите врата

Ванина Сумрова   Може би сте си задавали въпроса дали в изречения като Делото се води при закрити / затворени (или открити / отворени ) врата няма грешка. В тези съчетания, в географските названия Железни врата и Траянови врата, в … Продължи

За някои начини да се изрази значението ‘нямам изгода’ в българския език

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Иво Панчев   Тук ще разгледаме как се изразява значението ‘нямам изгода’ в ежедневната реч. Темата беше подсказана на автора от дочута реплика в разговор между софийски ученици. Един от тях коментира действие, което явно беше нежелано за него, с … Продължи

1 2 3 4 5 9