АБВ поиска … или АБВ поискаха …?

публикувано в: Граматика, Съгласуване | 0

Цветелина Георгиева   В последно време по страниците на електронни или печатни медии често можем да прочетем заглавия, в които името на дадено обединение (партийно или институционално) е в позиция на подлог в изречението, но се „съгласува“ с глаголна форма, … Продължи

На върба в сряда или на куково лято цъфтят налъмите

публикувано в: Фразеология | 0

Мария Тодорова   Дали съществува лято, което се нарича куково, или налъмите са вид цвете? Вероятно ще предположите също, че в сряда някой се е качил на върба да чака КАТ, ако не познавате подчертаните изрази: Този е страшен мошеник, … Продължи

Мигрант, емигрант или имигрант?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска   Във връзка с бежанската вълна у нас и в Европа в българските средства за масова информация все по-често се използва думата мигрант. Какво е значението на тази дума и има ли семантична разлика между нея и думите … Продължи

Извинявам се, ако въпросите ми вече са отговорени

публикувано в: Без категория, Граматика | 0

Светлозара Лесева   Повод за тази бележка ни дават зачестилите употреби на следните неестествено звучащи конструкции: Извинявам се за дублираната тема, ако въпросите ми вече са отговорени. През месеца са съобщени трима ухапани от кърлежи. Смятаме, че тези „аномалии“ възникват … Продължи

Силиконова долина или Силициева долина?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   През последните години срещаме в паралелна употреба две различни названия на известното средище за развитие на високи технологии в американския щат Калифорния: Силициева долина и Силиконова долина. В по-широк смисъл с тези съчетания се назовава и високотехнологичен … Продължи

Моят, моята или моето джипи?

публикувано в: Граматика | 0

Ванина Сумрова   В речта се срещат и трите варианта, посочени в заглавието. Първият обаче се отнася за мъж, вторият – за жена, а третият е неутрален спрямо пола на лицето, т.е. използваме го независимо дали става въпрос за лекар, … Продължи

Ледът се пропука, господа съдебни заседатели!“ или за някои особености при пунктуационното оформяне на цитатите

публикувано в: Правопис | 0

Николай Паскалев   Във връзка с пунктуационното оформяне на цитатите често възниква и един „допълнителен“ въпрос – в какъв ред се пишат кавичките и пунктуационният знак, който поставяме в края на цитираното изречение. Мястото на знаците за край на изречение … Продължи

Как се променя употребата и значението на думите

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова   Промяната в употребата и значението на думите отразява промените в живота на хората. Можем да проследим този процес с думата кореспонденция. Думата кореспонденция, която е с латински произход, се използва при официално общуване с две значения ‘размяна … Продължи

Отново за пълния и краткия член

публикувано в: Правопис | 0

Ванина Сумрова   Според правилото за употреба на пълен и кратък член, което е синтактично, с пълен член се членува единствено подлогът в изречението. Изключение правят само прозвища, прякори или географски названия като Апостола, Щастливеца, Хисарлъка и под., които дори … Продължи

Лесно ли е било да си ученик през Възраждането?

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов   Знаете ли как и с какви приспособления са писали българските ученици преди близо 160 години? Тогава вече е навлизало писането с паче перо и мастило, макар на места все още да са се използвали восъчни плочки и … Продължи

1 2 3 4 5 6 9