Още веднъж за главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова   Една много често срещана и същевременно твърде дразнеща грешка в съвременната езикова практика засяга употребата на главните букви при изписването на съставните собствени имена като названия на институции, административни обекти, медии, исторически събития и пр. Повсеместно подобни … Продължи

Обръщение или обращение?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   Употребата на думите обръщение и обращение поражда доста колебания и въпроси. Съществува ли изобщо съществително обращение в българския език и откъде идва то, след като по форма е отглаголно, а глагол обращам очевидно няма?  В блогове, в които се обсъждат въпроси от езиковата култура, може … Продължи

Не мога да не недоволствам

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Някои хора погрешно пишат слято отрицателната форма на някои често срещани (и обикновено кратки) глаголи: *немога, *неискам, *незнам. Причината е, че в подобни случаи в устната реч отрицателната частица „не“ няма ударение и затова се изговаря слято с … Продължи

Именици и именници

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   Случвало ли ви се е да се чудите дали дадена дума се пише с единично -н-, или двойно -нн-? Защо думи като рожденик, писменост, обикновено се пишат с едно -н-, а думи като законност, пленник, временно се пишат с двойно -нн-? Правилото гласи, че двойно -нн- се пише … Продължи

Отново за тиретата

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева   В българската писмена практика напоследък се наблюдава колебание при употребата на тирета при цифри. Така например наред с примери като 31.01.2016 – 31.02.2016 г., ХХ – ХХI в., 30 – 40-те год., Димчо Дебелянов (1887 – 1916) … Продължи

Само за маняци

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова   В интернет се шири този специален етикет за блогове, форуми, видеоклипове, които са предназначени само за най-запалените почитатели на някакво хоби, спорт или други дейности: Само за маняци! Измежду тези любими дейности очевидно не е българският правопис. Всъщност … Продължи

За формите „не съм имал” и „нямал съм”

публикувано в: Граматика | 0

Магдалена Абаджиева   Прави впечатление, че формите „не съм имал“ и „нямал съм“ много често се заменят напълно свободно в речта. Търсенето в Гугъл показва, че все пак формата „не съм имал“ се употребява доста по-често от „нямал съм“ (1 … Продължи

Внимавайки в картинката

публикувано в: Граматика | 0

Ивелина Стоянова   Деепричастията са нелични глаголни форми, които се образуват от глаголи от несвършен вид  с -айки  или -ейки: ходейки, слушайки, хвърляйки. Намирате ли нещо нередно в изречението: ?Ловейки риба в езерото, братът на Иван го извика от брега? Деепричастието … Продължи

Какво ме боли, когато ме боли сърцето?

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова   В българските диалекти съществуват думи, които на пръв поглед съвпадат напълно по форма с книжовните, но могат да означават нещо съвсем различно. Така например, ако в някой от мизийските или балканските говори чуете оплакването „боли ме сърцето“, … Продължи

Транслитериране на български собствени имена

публикувано в: Без категория, Правопис | 0

Илияна Кунева   Българските собствени имена се транслитерират по начин, установен в Закона за транслитерацията. Всяка буква от кирилската азбука се заменя с определена буква или буквено съчетание от латиницата. Особеност има при предаването на буквеното съчетание ия в зависимост … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 9