Аз съм един от хората, който …

публикувано в: Граматика | 0

Диана Благоева

    В предаване, излъчено по една от най-гледаните наши телевизии, чухме следните фрази, изречени от различни събеседници:
    Моята лична позиция е, че съм един от хората, който е дал най-много за каузата.
    Тя е човек, която устоява.
    В тези изречения е допусната грешка при относителното местоимение, с което се въвежда подчинено определително изречение. Това местоимение трябва да бъде съгласувано с думата в състава на главното изречение, към която се отнася подчиненото изречение. А коя е тази дума, може лесно да установим, като зададем въпрос от типа „Кои хора?“, „Какви хора?“, „Какъв човек?“ и пр. В случая с цитираните изречения въпросите ще бъдат: „Един от кои хора съм аз?“ и „Какъв човек е тя?“. Следователно тук думите, към които се отнасят съответните подчинени определителни изречения, са хора и човек (а не един и тя), затова е правилно да се каже:
    Моята лична позиция е, че съм един от хората, които са дали най-много за каузата.
    Тя е човек, който устоява.
    Друга често срещана грешка е глаголната форма в подчиненото определително изречение от разглеждания тип да бъде съгласувана с подлога от главното изречение:
    Вие сте от лидерите, които знаете как да мотивирате хората.
    (Вместо правилното Вие сте от лидерите, които знаят как да мотивират хората.)
    Особено дразнещи са случаите, когато в една конструкция присъстват и двата типа грешки:
    Аз съм един от хората, който винаги съм знаел какво искам.
    (Вместо правилното Аз съм един от хората, които винаги са знаели какво искат.)
    Подобни грешки са характерни предимно за спонтанната устна реч, но се срещат и в писмени текстове. Освен че показват неумение за правилно построяване на синтактичните конструкции, този тип грешки водят и до смислови неясноти. Да вземем за пример следното изречение от публикуван в периодичния печат текст: Говорим за Солана – един от хората, който оглавяваше в Испания движението срещу влизането на Испания в НАТО. От така построената фраза не става ясно от кои хора всъщност е въпросната личност и дали тя е била единствен лидер на движението, за което се споменава, или то е било оглавявано по същото време и от други хора.

в. „Аз Буки“ бр. 37, 15.IX – 20.IX.2016