Ке ме слушаш шо ти вревам!

публикувано в: Лексика | 0

Илияна Гаравалова   Основното, което научаваме в училище за българските диалекти, е, че тяхната употреба е абсолютно неуместна извън битовата сфера на общуване, а дори и там трябва да се избяг­ва, защото е белег за ниска образованост. По този начин … Продължи

За някои начини да се изрази значението ‘нямам изгода’ в българския език

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Иво Панчев   Тук ще разгледаме как се изразява значението ‘нямам изгода’ в ежедневната реч. Темата беше подсказана на автора от дочута реплика в разговор между софийски ученици. Един от тях коментира действие, което явно беше нежелано за него, с … Продължи

Мигрант, емигрант или имигрант?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска   Във връзка с бежанската вълна у нас и в Европа в българските средства за масова информация все по-често се използва думата мигрант. Какво е значението на тази дума и има ли семантична разлика между нея и думите … Продължи

Силиконова долина или Силициева долина?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   През последните години срещаме в паралелна употреба две различни названия на известното средище за развитие на високи технологии в американския щат Калифорния: Силициева долина и Силиконова долина. В по-широк смисъл с тези съчетания се назовава и високотехнологичен … Продължи

Как се променя употребата и значението на думите

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова   Промяната в употребата и значението на думите отразява промените в живота на хората. Можем да проследим този процес с думата кореспонденция. Думата кореспонденция, която е с латински произход, се използва при официално общуване с две значения ‘размяна … Продължи

Лесно ли е било да си ученик през Възраждането?

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов   Знаете ли как и с какви приспособления са писали българските ученици преди близо 160 години? Тогава вече е навлизало писането с паче перо и мастило, макар на места все още да са се използвали восъчни плочки и … Продължи

Обръщение или обращение?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева   Употребата на думите обръщение и обращение поражда доста колебания и въпроси. Съществува ли изобщо съществително обращение в българския език и откъде идва то, след като по форма е отглаголно, а глагол обращам очевидно няма?  В блогове, в които се обсъждат въпроси от езиковата култура, може … Продължи

Какво ме боли, когато ме боли сърцето?

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова   В българските диалекти съществуват думи, които на пръв поглед съвпадат напълно по форма с книжовните, но могат да означават нещо съвсем различно. Така например, ако в някой от мизийските или балканските говори чуете оплакването „боли ме сърцето“, … Продължи

Да ръкоделисаш книга

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова         Ако думата ръкоделие извиква у вас мил спомен за плетивото на баба, сте донякъде прави. Всеки продукт на човешката ръка е ръкоделие. Но ако се пренесете мислено в началото на XVI в. във Венеция и … Продължи

В къщичката – стаичка, в стаичката – масичка, а на масичката – покривчица

публикувано в: Лексика | 0

Иво Панчев   Използването на умалителни имена в българската разговорна реч е широко застъпено и … невинаги уместно. С умалителните се изразява, на първо място, преценка, че това, за което се говори, е малко: виличка, чинийка, кърпичка и т.н. На … Продължи

1 16 17 18 19 20 21