Защо казваме ГОРА, а не ЛЕС?

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска В старобългарски думата гора означава планина. Това значение е запазено в названия като Средна гора или Загоре – местност отвъд планините. Когато славяните идват на Балканския полуостров, почти цялата територия на страната ни е била покрита с гори. … Продължи

Пантелей пътник

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Марияна Витанова Пътуването е една от отличителните черти на съвременния човек. Едни пътуват по служебни дела, а други − за да опознаят света. Вероятно сте чували да казват за някого, че е Пантелей пътник, т.е. човек, който пътува често. В … Продължи

Излишно ти казах!

публикувано в: Лексика | 0

Светлозара Лесева Навярно всеки форумен потребител се е натъквал на коментари като: Вчера пак оставих телефона си в сервиза и излишно казах, че си искам парите обратно. Сигурно сте се питали дали авторът не е имал намерение да употреби думата … Продължи

В света на буквите

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Писмеността е едно от най-важните достижения на човечеството. Думата буква, на старобългарски боукꙑ, е със старогермански произход и първоначално означава ‘пръчка или дъсчица, на която са издълбани различни знаци за записване на календарни и астрономически сведения’. Това са … Продължи

Защо лайквам, а не харесвам?

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска На всеки вероятно е направило впечатление изобилието от чужди думи, които се появяват в езика ни. Тe са свързани не само с интернет и социалните мрежи, но и с нови понятия от редица други сфери на живота – … Продължи

Събирам ум как да им събера ума

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Мария Тодорова Досещате се, че в това изречение не става въпрос за неуморен берач на екзотичния плод ум, а за игра на значения, постигната чрез два фразеологизъма. Загадката на тяхното въздействие се крие в специфичната връзка между формата и значението … Продължи

За прилагателно и наречието кански

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова В медиите, особено в спортните, се срещат изрази като кански усилия, кански мъки и т.н.: Португалия с кански усилия се класира за осминафиналите на Световното; Лудогорец се върна на върха след кански мъки във Враца; Кански мъки за … Продължи

ДокументаЛни филми и документаРни кредити

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Прилагателните документален и документарен са от чужд произход (и двете възхождат към латински), като формалните различия помежду им се дължат на различните пътища, по които са навлезли в българския език. Документален произхожда от латинското documentalis и навлиза в … Продължи

Изчезва ли от езика ни обръщението синко?

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева В съвременната българска реч все по-рядко се среща обръщението синко, което е широко засвидетелствано в художествената литература и в народните песни. Според Речника на българския език (//ibl.bas.bg/rbe) тази дума се използва като свойско, нежно обръщение на по-стар човек … Продължи

За употребата и значението на думата копеле

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов В говорите на различни български градове се употребяват специални думи, използвани като обръщение към мъж събеседник, в разговор или за трето лице. Такива думи със силна емоционална окраска са например кòпеле в София, мàйна в Пловдив и др. … Продължи

1 2 3 4 5 13