Има ли друга алтернатѝва

публикувано в: Лексика | 0

Симеон Стефанов В речта на журналисти, политици и общественици може да се чуе: „… моля, обяснете на уважаемите зрители какви са алтернативите пред нас!“ или „Нямаме друга алтернатива освен…“, или „Алтернативите пред българските граждани в тази ситуация са няколко“. Приведените … Продължи

За имената на бащите ни

публикувано в: Лексика | 0

Анна Чолева-Димитрова Днес се наблюдава известна тенденция новородените да се записват с бащини имена без -ов/-ев. Проблем при образуването на бащини имена създават чуждите мъжки лични, напр. Крис, Ричард, Чарлз. Но личното име Мартин не създава трудности при образуването на … Продължи

Мързелът не е от вчера

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова Думата мързел е с праславянски корен, чието основно значение е ‘нещо гнусно, отвратително’, от същия корен в старобългарски са: мрьзость ‘низост’, мрьзъкъ ‘позорен, долен, безчестен’. По-късно мързел придобива вида и значението, с които я употребяваме днес. За назоваване … Продължи

Кой е бил искрен според древните българи

публикувано в: Лексика | 0

Явор Милтенов Знаем, че един от основните призиви към всеки християнин е да помага на ближния. Ето защо представата за близък човек е била много важна и често присъства в средновековните текстове. Такъв човек се назовава с две думи от … Продължи

Демек, сиреч тоест

Явор Милтенов В българския език има няколко думи, с които въвеждаме пояснителни изрази към нещо трудно­разбираемо – някоя сложна мисъл, рядка или чуж­да дума, научен термин, които трябва да уточним. Един преподавател по математика наскоро обясня­ваше на моя син и … Продължи

На маршрутка ли се качихме, или на маршрутно такси

публикувано в: Лексика | 0

Сия Колковска През последните две десетилетия в българския език се активизира възникването на т. нар. универбати. Те представляват съществителни имена, получени в резултат на съкращаване на двучленни словосъчетания от прилагателно и съществително име. Процесът, вследствие на който се появяват тези … Продължи

Може ли пътят да бъде компрометиран?

публикувано в: Лексика | 0

Магдалена Абаджиева Често в медийната сфера на общуване можем да чуем, че пътищата и мостовете са компрометирани, например: „Шофьорите трябва да знаят, че пътят е компрометиран“; „Компрометиран мост заплашва да откъсне част от жителите на Първенец“. Думата компрометиран е минало … Продължи

Шапка, капа или капела

Калина Мичева-Пейчева Много често можем да чуем реплики като: Свали си шапката, топло е!; Я махай тая капа от главата!; Ще умреш от жега с тая капела. В тях като че ли думите шапка, капа и капела назовават един и … Продължи

За фразеологизма лебедова песен

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Марияна Витанова В том осми на академичния Речник на българския език е посочено следното значение на фразеологизма лебедова песен: ‘последното, предсмъртно, обикн. най-хубаво произведение на поет или художник, на някакъв творец; последна творческа изява’. Значението е илюстрирано с пример от … Продължи

Контрастът на добрата езикова култура

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Думата контраст е заемка от френски и е в употреба в нашия език още от времето на Възраждането. Многотомният „Речник на българският език“ посочва две нейни значения: 1. Книж. Рязко различие, подчертана противоположност. 2. Спец. Съотношение между светлите … Продължи

1 2 3 4 5 6 21