Лѝста, ранглиста и подобни

публикувано в: Граматика, Лексика | 0

Ванина Сумрова През последните десетилетия в езика ни се появиха няколко заемки от английски с втора съставка -лист (от list ‘списък’), които в български се пишат слято. Забелязва се обаче вариране на формата. Единият вариант е в мъжки род и … Продължи

Неправилни изрази с глагола ИМАМ

Марияна Цибранска-Костова Във всички европейски езици глаголът имам става елемент на словосъчетания, които се използват много често в различни комуникативни ситуации. Българският език не прави изключение. В съвременната речева практика обаче често чуваме и неправилни изрази с този глагол: имам … Продължи

Свързани ли са по произход думите сърц՝е, сред՝а и с՝ърдя се?

Красимира Фучеджиева Замисляли ли сте се какъв е произходът на глагола с՝ърдя се ‘обзема ме чувство на раздразнение, гняв, недоволство’? Историята му показва, че той е свързан етимологично със съществителното име сърц՝е.Глаголът сірдя се е продължител на праславянския глагол *sьrditi … Продължи

За един интересен тип съществителни нарицателни имена

Сия Колковска Съществува една интересна категория съществителни нарицателни имена, които се образуват от съществителни собствени имена за лица, географски обекти, компании и под. В едни случаи тези названия възникват без промяна във формата на собствените имена. Такива са названията на … Продължи

За словотворчеството в езика ни

публикувано в: Лексика | 0

Георги Митринов Във втората част на хумористичното стихотворение „Баланиади“ на Христо Смирненски също се откриват примери, с които авторът осмива опитите на езиковеда Ал. Теодоров-Балан да заменя думи от домашен, български произход с други, по-редки:Себеспомням лунни нощи,себеспомням всеки ден.Устодопреници ощенощем … Продължи

Има ли дума срутище в българския език?

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева Водещият на авторитетно телевизионно предаване коментира неотдавна в ефир: „Една дума обикаля българското медийно пространство в последния месец. Дума – нова, нетипична, грубовата и дори недодялана – срутище“. Образуванието срутище действително придоби особена актуалност в последно време. Но … Продължи

Социалната дистанция – многоактна езикова комедия

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Една от препоръките за забавяне разпространението на COVID-19 беше/е: доброволно да ограничим физическия си контакт с други хора, като останем все пак свързани с тях. И се появи призивът: Спазвайте социална дистанция! Много скоро след огласяването му не … Продължи

Заболявяемост и преживаемост

Диана Благоева В обстановката на коронавирусна пандемия ежедневно ни залива информация, наситена с медицинска терминология. Забелязва се, че някои от термините, придобили особена актуалност напоследък, се употребяват в различни варианти. Така например една онлайн медия съобщава: Здравното министерство отчете рекордна … Продължи

Учене и навик

Марияна Цибранска-Костова Думите уча, учител, ученик съществуват още в старобългарски. Тяхното пряко и преносно значение не се е променило от миналото до съвременността. Но в старобългарската лексикална система има и други глаголи, които назовават една от основните човешки дейности – … Продължи

Бягай като от чума, за да не влезеш в устата на вълка

публикувано в: Лексика, Фразеология | 0

Калина Мичева-Пейчева Фразеологизмите са словосъчетания с постоянен състав и уникално значение, което не произхожда пряко от значението на съставящите ги думи. Фразеологизмите в българския език са както домашни, така и заети. Част от тях, използвани и до днес, са открити … Продължи

1 3 4 5 6 7 8 9 21