Превеждам или привеждам?

Ванина Сумрова Глаголите привеждам и превеждам не са дублети. Те се различават по значение. Когато предаваме дадена дума или изречение от един език на друг, т.е. правим превод на текст, изразяваме това действие с глагола превеждам/преведа. Затова е правилно: преведете … Продължи

Откога са трапезните прибори? (II част)

Палмира Легурска Дълго преди изобретяването на вилицата в Европа в Китай се появяват прословутите клечки. Първите бронзови пръчици се отнасят към 1200 г. пр.н.е. и са били използвани за готвене. По време на династията Хан (221 – 206 пр.н.е.) пръчките … Продължи

Откога са трапезните прибори?

Палмира Легурска Около 30% от човечеството използва за хранене вилици и още толкова – пръчици за хранене. Останалите ядат с ръце. Националното ястие на много народи от Средна Азия, Башкирия и Татарстан се казва беш-бармак, т.е. пет пръста – според древния … Продължи

Правна рамка и нормативна рамка

публикувано в: Лексика | 0

Кристияна Симеонова Има ли разлика в значението на словосъчетанията правна рамка и нормативна рамка? Многозначната дума рамка тук е употребена със значение ‘обхват, предел, граници, в които нещо съществува и се развива’. Съдържателното различие между словосъчетанията произтича от семантиката на … Продължи

Метрополис и мегалополис

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева Думите метрополис и мегалополис са термини от областта на социологията и имат гръцки произход. Формално те са с един и същи завършек – –полис (гр. роlis ‘град’), и с различна първа част. За разлика от по-често употребимата дума … Продължи

Впрочем

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Цибранска-Костова В съвременния български език често се употребява наречието впрочем. По произход то има пряка връзка със старобългарското прилагателно прочь, прочий ‘другият, останалият, следващият’ и с производното от него наречие прочее ‘следователно, тъй че, наистина, и така нататък’. В … Продължи

Да заместим ли дроновете с роболети?

Диана Благоева В дните около 24 май Институтът за български език съвместно с Представителството на Европейската комисия в България организира фейсбук игра „Предложи нова дума!“. Нейната цел беше да се намерят родни съответствия на няколко сравнително нови чужди думи: дрон, … Продължи

Нова ли е думата новизъм?

публикувано в: Лексика | 0

Надежда Костова Думата новизъм звучи като нова, но всъщност не е. Откриваме я в „Периодическото списание на Българското книжовно дружество“ от 1889 г., в списание „Български преглед“ от 1900 г. Употребена е също от Иван Вазов в статията „Нашият поетичен … Продължи

Новост, нововъведение, иновация или… нищо ново под слънцето

Иво Панчев Като че все повече стават думите, които навлизат от чужд език и заварват в българския език свои „домакини“ – думи, които вече ползваме от години, понякога от векове. За българите от XIX век телеграфът е бил новост, за … Продължи

За индийците и индианците (II част)

Диана  Благоева Авторите от XIX в. са били наясно с двузначността на названието индийци и с причините, които я пораждат. Това личи например от следния пасаж от в. „Балканска зора“ (1892): „Христофор Колумб пак си останал на старите понятия върху … Продължи

1 3 4 5 6 7 8 9 13