Без лична и не кадърна

публикувано в: Правопис | 0

Мария Китанова Често в социалните мрежи се наблюдават грешки, при които представки се възприемат като предлози или частици и се пишат отделно от думите, които образуват. Например: без лична (жена), не кадърна (шофьорка). Предлозите са неизменяеми части на речта, те … Продължи

Предлозите в, във, с, със: ударения, възможности, колебания

Мария Тодорова Предлозите в и с се състоят само от съгласна и в речта се сливат със следващата ги дума. При про­изнасяне използваме и удвоените във и със. Докато устната реч ни позволява варианти, правописът на удвоените предлози във и … Продължи

Буква и с ударение в българския език

публикувано в: Правопис | 0

Марияна Цибранска-Костова Известно е, че за разлика от други езици съвремен­ният български правопис не притежава система от над­редни знаци. И все пак има едно изключение от тази за­кономерност. Става въпрос за графичния знак ѝ. С него се означават две граматични … Продължи

Диктовки

публикувано в: Правопис, Пунктуация | 0

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира тради­ционната празнична кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Каним ви да направите кратка … Продължи

Как да избегнем повторението на предлога НА

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Често при свързването на думите в по-дълги изрече­ния се налага да се използват повече предлози. Когато предлозите се повтарят, е препоръчителна замяната на някой от тях, ако това не нарушава смисъла. Целта е по- добро стилистично оформяне на … Продължи

Защо евродиректива се пише слято, но еврозона и евро зона – и слято, и разделно?

Атанаска Атанасова В последните 2 – 3 десетилетия в българския език се появиха много нови образувания (думи и съчетания), които започват с евро(-). Тук обаче възниква въпросът защо според Официалния правописен речник на българския език (ОПР, 2012) думи като евросъюз, … Продължи

Зеленчуци който не яде…

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Калина Мичева-Пейчева Един незадълбочен поглед върху българските пазари е достатъчен, за да пробуди у мен не само лингвистичен интерес, но и „респект“ пред многообразната лексика, използвана от родните продавачи. Чушките са на „перимоция“ само за 0.75 ст. Има богат асортимент … Продължи

Знаем ли кога се пише буква я?

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова Българската личноименна система се развива твърде динамично през последните две десетилетия, като в нея навлизат множество нови имена, а редица познати имена се осъвременяват било чрез употребата на по-модерно звучащи наставки, било чрез промяна в начина им на … Продължи

Употреба на главни и малки букви при съставни собствени имена, включващи числително редно име

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева Съставни собствени имена са например Българска национална телевизия и Министерство на здравеопазването. Те се пишат с главна буква при първата дума и така се означава, че наименованието е собствено име. Останалите думи се пишат с малка буква, ако … Продължи

Отново за кавичките и главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева В много разпространените напоследък готварски книги и блогове се среща твърде разнообразно изписване на названията на продукти, кулинарни произведения и под. в съчетания от типа на сирене „Моцарела“, сирене „Пармезан“, торта „Захер“, пица „Маргарита“. Освен по посочения начин … Продължи

1 2 3 4 8