За първия и петия

публикувано в: Правопис | 0

Атанаска Атанасова Как е правилно да изпишем числителните редни, когато използваме арабски цифри? Най-често се чудим какво да остане след тиренцето, което в езикознанието се нарича дефис. Дори не се сещаме, че може да има и друг начин, чрез които … Продължи

SMS na latinitsa

публикувано в: Правопис | 0

Цветелина Георгиева Трябва да напишете на приятеля си следния есемес: Светльо, ще ядеш ли пица?, но клавиатурата Ви има само латински букви. Ясно е, че начинът, по който ще изпишете текста, зависи от Вашата грамотност, от знанията Ви как се … Продължи

Странни историЙ с нови трамваЙ

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева   Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число -и като -й при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна: Продава се апартамент с три стай. Чудя се дали не … Продължи

Олинклузив, ол инклузив или ол-инклузив?

Миглена Михайлова-Паланска   Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия. Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява … Продължи

Върти ли столът? А вратата?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова   Не се чудете на заглавието. Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван … Продължи

Под ръка и подръка, но само на път

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято. В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други … Продължи

Необича(и)но, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи … Продължи

Мотрис, купюр или мотриса, купюра

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   „Билети се продават в първия мотрис.“ Такъв надпис упътва пътниците във втория вагон на един от софийските трамваи. Това, което прави впечатление в него, е употребата на съществителното мотриса (заемка от френски, адаптирана в нашия език като … Продължи

Нова-новеничка

Цветелина Георгиева Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, … Продължи

Само кратък определителен член при прозвища и прякори

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с … Продължи

1 2 3 4 5 6 7 8