Олинклузив, ол инклузив или ол-инклузив?

Миглена Михайлова-Паланска   Олинклузив е една от многото нови думи, навлезли в българския език през последните три десетилетия. Формата и значението ѝ са изведени от английското прилагателно all-inclusive ʻincluding everythingʼ, т.е. ʻкойто включва всичкоʼ. В българския език тя се употребява … Продължи

Върти ли столът? А вратата?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова   Не се чудете на заглавието. Словосъчетанията въртящ стол и въртяща врата би трябвало да означават, че и столът, и вратата въртят! Защото формите на сегашното деятелно причастие, каквато тук е формата въртящ, посочват признак на предмет, извършван … Продължи

Под ръка и подръка, но само на път

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева Много често в писмената практика се натъкваме на случаи, когато предложното съчетание на път е написано слято. В популярно списание за изкуство и култура например срещаме коментар за книга със заглавие „Напът към Друан“. В текстове от други … Продължи

Необича(и)но, но факт

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   Вече имахме възможност да коментираме случващите се напоследък странни „историй“ с нови „трамвай“, иначе казано – погрешното изписване на окончанието за множествено число -и като -й при някои съществителни от мъжки и женски род. Но правописните неволи … Продължи

Мотрис, купюр или мотриса, купюра

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева   „Билети се продават в първия мотрис.“ Такъв надпис упътва пътниците във втория вагон на един от софийските трамваи. Това, което прави впечатление в него, е употребата на съществителното мотриса (заемка от френски, адаптирана в нашия език като … Продължи

Нова-новеничка

Цветелина Георгиева Нов-новеничък, гол-голеничък, сам-самичък, щур-пощурял и др. се срещат изписани както полуслято, така и разделно (напр. нова новеничка, само самичко). Особеното при тях е, че всяка от съставните им части има свое формоизменение и ударение (срв. сàм-самùчък, самà-самùчка, самò-самùчко, … Продължи

Само кратък определителен член при прозвища и прякори

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая. Тук разглеждаме единия. Сигурно ви се е случвало да се запитате как да напишете – с пълен или с … Продължи

Чух го от Българското национално радио

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова Откривате ли грешка в изречения като Министерски съвет заседава извънредно утре, В Министерски съвет ще се проведе работна среща, Министерство на образованието и науката ще подари на всички български училища книги, Българско национално радио обявява конкурс, Българска национална … Продължи

Дунав, Дунава или Дунавът?

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Ванина Сумрова Питали ли сте се дали се членуват географските имена, които са от мъжки род? Дали например названията Дунав, Искър, Вит, Осъм се членуват и ако – да, с пълен или кратък член? Те може да се употребят нечленувани … Продължи

Правила при официална кореспонденция. II част.

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева При писането на официална кореспонденция в началото стои обръщението, например Скъпи колеги,… Това обръщение винаги се отделя със запетая от останалия текст, който може да бъде на същия или на нов ред. Когато следващата част от текста е … Продължи

1 2 3 4 5 6 7