Чужди собствени имена

Има специални правила за правописа на чужди собствени имена, които съдържат служебни думи и членни форми. Такива собствени имена се пишат разделно. Правилно е: Абдул ал Кусин. Ако е употребено пълното име и членната форма или служебната дума попада между … Продължи

Изписване на адрес и час

При изписването на време с час, минути, секунди разделителният знак между единиците може да бъде: точка, запетая или двоеточие; трите знака са синонимни (напр. след 15.00 ч., след 15,00 ч., след 15:00 ч.). При изписването на улици, площади и под. … Продължи

Отървам (се) и оттатък

Глаголите отърва (се) – свършен вид, и отървавам (се) – несвършен вид, с ударение върху А, се пишат с едно Т. Вариантът отървам (се), с ударение върху Ъ, не е книжовен. Тези глаголи са образувани от корена -търв-, който се … Продължи

Сравнителна и превъзходна степен

При сравнителна и превъзходна степен се пише тире, когато частиците по- и най- се свръзват с прилагателни и наречия, напр. Той е по-голям от нея; Той говори най-високо. Частиците по и най могат да се свързват и със съществителни, глаголи … Продължи

Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила: 1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф; 2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече; … Продължи

Изписване на числителни редни имена

публикувано в: Правопис, Числителни редни | 0

Числата от 1 до 4, когато означават числителни редни, се изписват по следния начин: 1-ви, 1-ва…; 2-ри, 2-ра..; 3-ти, 3-та…; 4-ти, 4-та. Този начин се запазва и когато това са последните цифри в съставни числителни, напр. 21-ви, 52-ри, 103-ти, 504-ти. … Продължи

Кога трябва да се превеждат чужди географски собствени имена на български език и кога – не?

Чуждите географски собствени имена са навлизали в българския език през годините и десетилетията по различни пътища и начини – пряко, по писмен път, в т. ч. чрез някой друг език като посредник. Те са се установили в определен вид, който … Продължи

Енфие или емфие?

публикувано в: Дублети, Правопис | 0

Думите емфие и енфие са дублетни в български. Може да употребите всеки от двата варианта. Добре е в един текст да използвате само единия вариант.

Леворда или левурда?

публикувано в: О или У, Правопис | 0

Думата левурда означава „див лук, див чесън“. Тя се употребява по-широко сравнително отскоро, все още категорично се предпочитат традиционните названия див лук и див чесън. По тези причини ударението и правописът на думата левурда не са категорично установени.

Езиковите съкращения – значение и означения

Маргарита Димитрова В общуването се стремим да предадем максимално количество информация с по-малко усилия и затова използваме съкращения. Между двата вида съкращения – графични и лексикални – има една основна отлика. Графичните съкращения принадлежат само на писмения текст. При четене и … Продължи

1 4 5 6 7 8