Екскурзия през Август

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

През летния сезон ни заливат с реклами за почивки из цял свят – както на море, така и на планина. Зачестяват обаче някои интересни правописни явления в обявите: предлагат ни например почивки през месец Юли и Август, екскурзии в България и в Чужбина, пътувания с Български и Гръцки туристически агенции. Това изписване с начална главна буква най-вероятно е повлияно от английски, където имената на дните от седмицата и месеците се пишат по този начин, както и названията на националности, езици, религии и други.

Затова нека припомним някои категории думи, които в българския език не се приемат за собствени имена и затова се изписват само с малки букви: дните от седмицата (понеделник, неделя), месеците (май, декември), посоките на света (изток, север) и производните от тях прилагателни имена (източен, северен), съществителни и прилагателни за раси и племена (индианци, траки), религии и учения (християнство, юдаизъм, богомилство) и техните производни съществителни и прилагателни (мохамеданин, будистки), националности (български, българин, френски, французойка) и езици (английски език, чешки език), геологически епохи (неолит, палеолит), стилове в изкуството (барок, модернизъм), образователни и научни титли (доктор, професор), мерни единици (волт, ом) и други (Официален правописен речник на българския език, Изд. „Просвета“, София, 2012).

Напомняме обаче, че когато тези думи се използват като наименования или участват като първа съставка в наименования, важи правилото за изписване на наименования – с начална главна буква, например ОУ „Д-р Петър Берон“, Северен ледовит океан, Българска национална телевизия, Изток (напр. културата на Изтока).

Някои от тези думи произлизат от собствени имена (християнство идва от Христос, мерната единица тесла е по името на Никола Тесла), но вече са придобили ново значение, което не се възприема като собствено име. Трябва да различаваме наименованията, които се изписват с начална главна буква, и производните от тях думи, изписвани с малки букви – например Възраждане, но възрожденец, възрожденски; Стара Загора, но старозагорски; България, но български; Мохамед, но мохамеданин; Ахил, но ахилесова пета; Вавилон, но вавилонско стълпотворение.

 

в. „Аз-буки“ бр. 34, 23 – 29 август 2018 г.