Главоблъсканици с кавичките

публикувано в: Пунктуация | 0

Атанаска Атанасова

В кавички ли се пишат имената на институциите? Това се питаме често, когато ни се налага да изпишем името на дадена институция.

Затруднението е породено основно от два въпроса. Първият от тях е дали имената на институциите по принцип трябва да се слагат в кавички, а вторият – дали името на институцията е съставно (състоящо се от две или повече думи). А какво става, ако името на институцията е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име? Къде поставяме кавичките тогава и изобщо трябва ли да се пишат кавички?

Отговор на тези въпроси дава актуалният нормативен справочник за българския език – „Официален правописен речник на българския език“ (2012). Според правилата, посочени в уводната му част, имената на институциите не се изписват в кавички, напр. Държавна агенция за закрила на детето, Българска национална телевизия, Министерство на външните работи. В точка 104.3. от предговора на Речника обаче е посочено, че кавички се употребяват при „приложения в рамките на съставните собствени имена“ (с. 97). Или казано по друг начин, ако името на институцията е съставно собствено име, което съдържа друго собствено име, то собственото име в рамките на съставното се поставя в кавички, например Държавна агенция „Архиви“, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Служба „Езикови справки“.

 

в. „Аз Буки“ бр. 2, 11 – 17 януари 2018  г.