Гражданство – България/BGR, българин или българско?

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева

Някога замисляли ли сте се дали служителите на МВР са попълнили правилно личната Ви карта? Обърнете внимание, че на лицевата ѝ част наред с Вашето име, презиме и фамилия, ЕГН и пол, с датата на раждане и датата на валидност на документа, с номера на самия документ, е посочено и Вашето гражданство. А то е… „БЪЛГАРИЯ/BGR“!? (Ако трябва да бъдем коректни, името на държавата ни трябва да бъде изписано официално като РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Странно защо обаче на краткото наименование БЪЛГАРИЯ съответства не латинското съкращение BG от двубуквената система ISO 3166-1 alpha-2 на Международната организация по стандартизация, а латинското съкращение BGR от нейната трибуквена система ISO 3166-1 alpha-3.)

Начинът, по който е отразено гражданството в личните ни карти, подвежда някои и те, попълвайки други официални документи, без да се замислят, следват този „образец“ на изписване, т.е.: гражданство – България/BGR. Или допускат нова грешка: гражданство – българин.

Да, Вие сте гражданин на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, но „БЪЛГАРИЯ“ не е Вашето гражданство. Вие сте жител на България и затова сте българин, но наименованието „българин“ също не посочва вярно Вашето гражданство. Правилно е навсякъде, където има показател „гражданство“, да се изписва: българско.

 

в. „Аз Буки“ бр. 9, 1 – 7 март 2018 г.