Метрополис и мегалополис

публикувано в: Лексика | 0

Цветелина Георгиева

Думите метрополис и мегалополис са термини от областта на социологията и имат гръцки произход. Формално те са с един и същи завършек – –полис (гр. роlis ‘град’), и с различна първа част. За разлика от по-често употребимата дума мегалополис, в която мегало- (гр. megalos) означава ‘голям’, метрополис е по-рядко срещана. Нейната първа съставка метро- произлиза от гръцкото meter (в случая със значение ‘майка’).

И двете думи навлизат в езика ни през миналия век. Мегалополисът е гигантски урбанизиран район, образуван в резултат на постепенното сливане на няколко градски агломерации. Той има полицентрична структура. Такъв е районът от Вашингтон до Бостън, включващ Балтимор, Филаделфия, Ню Йорк и други по-малки агломерации. Той е известен като Босваш (название, образувано от сливането на първите части на имената на двата града) и е с дължина около 1000 км. Метрополисът е главен град по отношение на други, обикновено по-малки по размер и значение близки градове, които образуват около него колония. Той е най-значимият икономически, политически и културен център на региона. Така например Ню Йорк е най-големият метрополис в САЩ. Когато няколко метрополиса се сраснат, те се превръщат в части на мегалополис. Според някои социолози метрополизацията е характерна особеност на съвременната урбанизация.

 

в. „Аз-буки“ бр. 26, 28 юни – 4 юли 2018 г.