На кино за един петак

публикувано в: Лексика | 0

Палмира Легурска

   „Никелодеон“ е детски телевизионен канал, който от 2013 година се излъчва и на български език. Името му носи спомена за първите закрити кина в Америка.
   През 1905 г. в Пенсилвания се отваря едно салонче специално за прожектиране на филми. В него въртят къси филмчета и „илюстрирани песни“ – изпълнения на пиано и вокал, на фона на сменящи се картинки с надписи. Салонът е наречен „Никелодеон“, като съчетание от думите никел и одеон. С думата никел наричали петцентовите монети – толкова струвало билетчето. Одеон пък бил термин, наследен от Античността. В древна Спарта провеждали поетични и певчески състезания на място, наречено одеон (от глагол със значение ‘пея’).
Историята на петцентовия никел пък е чисто американска. По време на Гражданската война между Севера и Юга златните и сребърните монети изчезват от обращение – хората се запасяват с тях. Но в САЩ се произвеждат големи количества никел. Така се появява никеловият петак. Само през 1866 в САЩ са произведени 15 милиона никелови петаци – 100 пъти повече, отколкото сребърните петаци една година по-рано.
   В наши дни петцентовите монети съдържат само една четвърт никел, останалото е мед. Но петакът продължава да се нарича никел. А „Никелодеон“ става име на телевизионен канал.

в. „Аз Буки“ бр. 38, 21.IX – 27.IX.2016