Не се заблуждавай, (че) запетайката има значение

публикувано в: Пунктуация | 0

Ивелина Стоянова

Наскоро пресата ни информира, че актьорът Джордж Клуни и неговата съпруга Амал вече са показали близнаците си. Това е новина, защото досега на фотографите не е било разрешено да ги снимат. Няколко месеца по-рано обаче забраната е била нарушена от френски фотографи. В нашите медии думите на актьора по този повод са предадени така: „Нека не се заблуждават, че ние ще предприемем законови мерки…“.

Според Речника на българския език (//ibl.bas.bg/rbe/) глаголът заблуждавам се означава: ‘създавам си лъжлива представа, погрешно мнение, схващане за някого или за нещо’. Глаголът може да бъде сказуемо в главно изречение, а тази лъжлива представа да е изразена в подчинено изречение, въведено със съюза че. В дадения пример лъжливата представа е, че актьорът и съпругата му ще предприемат законови мерки – т.е. правилната представа е, че няма да предприемат такива.

Това ли е казал актьорът, или сме се изгубили в превода?

В статии на английски език думите му са предадени по два различни начина – „Make no mistake the photographers will be prosecuted to the full extent of the law“ (с подчинено изречение: Не се заблуждавайте, че фотографите ще бъдат съдени) и „Make no mistake, the photographers will be prosecuted to the full extent of the law“ (със съчинително безсъюзно свързване: Не се заблуждавайте, фотографите ще бъдат съдени).

Формалната разлика е в че-то. Във втория случай става въпрос за две съчинително свързани прости изречения в рамките на сложното: „Не се заблуждавайте“ и „фотографите ще бъдат съдени“. Второто просто изречение е независимо и то представя точно намеренията на съпрузите.

Ако в този пример знаем кое е логичното, то в други това може да не е особено ясно, напр. в: Не се заблуждавай, (че) има извънземни; Не се заблуждавай, (че) познаваш жените; Не се заблуждавайте, (че) запетайките имат значение.

 

в. „Аз-буки“ бр. 5, 31 януари-6 февруари 2019 г.