Неслучайно и неведнъж пишем за това

Ваня Мичева

В българското публично пространство продължава да се пише: не случайно и не веднъж, въпреки че правилно е слятото писане. Откриваме песента на Милица със заглавие: „Не случайно“; заглавие на разказ от Михаил Фатахов: „Хората се срещат не случайно“; заглавие на коментар от Иво Инджев от 11 юли 2020 г.: „Преторианската гвардия НСО не случайно се оказа в центъра на боричкането за властта у нас“ и т.н. Според данните от Българския национален корпус неслучайно се среща 732 пъти срещу 1 452 за не случайно, т.е. вариантът с разделно изписване е почти 2 пъти по-разпространен. Но невинаги по-честото е правилно.
В медиите редовно се срещат употреби и на не веднъж: „РЗИ Смолян не веднъж е доставяло лекарства за лечение на тежките случаи с COVID-19“ (Bgvestinet, 15 април 2020 г.); „Не веднъж на брифингите са се насълзявали очите ми“ (БТВ онлайн, 22 декември 2021 г.); „Фолкфурията Дебора не веднъж е признавала, че страда от паникатаки“ (bgdnes, 22 октомври 2020 г.); „Стара река е природен дар и богатство за Пещера, но градът не веднъж е пострадвал жестоко от нея“ (Пещера прим, 24 януари 2021 г.). Всъщност правилното изписване е неслучайно и неведнъж – като една дума, защото частицата НЕ за отрицание образува с наречията веднъж и случайно нови думи с противоположно значение. Ето още примери с наречия: невинаги, ненапразно, неловко, неприятно.
Трябва да знаем обаче, че когато НЕ стои пред наречие и служи за противопоставяне в комбинация с израз, въведен със съюза А, отрицателната частица се пише отделно, защото е употребена самостоятелно. Например: Не случайно, а нарочно направихме тази съпоставка; Не веднъж, а три пъти хан Тервел бие арабите. Тези случаи са много по-редки.

в. „Аз-буки“, бр. 11, 18 – 24. III. 2021 г.